• تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان طاهرخانی، پلاک 34، طبقه 4، واحد 10

NLP Practitioner:
این دوره اولین دوره ان ال پی می باشد که در آن یاد می گیرید ان ال پی چیست، چه فوایدی برای شما دارد، و چگونه به نحو احسن از آن استفاده نمایید
شما ابزارهای بسیار با ارزشی را با استفاده از ان ال پی خواهید آموخت به عنوان مثال ابزارهایی برای بهتر کردن زندگی، و ارتباط بهتر با دیگران. شما یاد میگیرید که ان ال پی به سرعت می تواند تغییر ایجاد کند، بنابراین چرا به سرعت آن را نیاموزیم؟ از یادگیری اش لذت ببرید، و آگاهی خود را توسعه دهید، و تغییرات شگرف را تجربه کنید.
در این دوره شما مهارتهای پایه ای را برای توسعه مسیر خود به سوی موفقیت خواهید آموخت. دراین دوره شما می آموزید که :
در شرایط سخت بهترین باشید
مشکلات و معضلات را بخاطر موفقیت به کناری بیفکنید
یادگیری خود در هر زمینه ای را سرعت بخشید
تغییرات شگرف و مثبتی در نحوه تفکر، احساس و عملکرد خود ایجاد کنید
با موفقیت پیامهای خود را در هر زمانی از محیط دریافت کنید
الگوهای رفتاری انسان را شناسایی کنید
خیلی موثرتر ببینید و بشنوید همانگونه که تیز حسی خود را بهبود می بخشید
یاد می گیرید که خود را بر مبنای مشخصات مشترک بین افراد موفق، مدلسازی کنید
تشخیص می دهید که چگونه افراد دیگر به شما واکنش نشان می دهند
شرایط بحرانی را به سادگی مدیریت کنید
دریابید که رقابتهای شما از کجا ناشی می شود
زبان “نقد کردن” را برای بهبود ارتباطات خود استفاده کنید

NLP Master Practitioner:
در این دوره شما کاملا بر موارد استفاده ان ال پی مسلط خواهید شد، آنها را فرا گرفته و الگوها و استراتژی های جدیدی برای موفقیت، شادی و کامیابی ایجاد خواهید کرد. شما به صفوف جلویی خواهید پیوست و در آینده ان ال پی با خلق الگوهای جدید مشارکت خواهید داشت.

در این دوره شما یاد میگیرید که چگونه:
دیگران را ترغیب کنید که آنچه شما می خواهید انجام دهند و کاری کنید که فکر کنند این نظر خودشان بوده است
به کلمات جادویی برای هیپنوتیزم در حالت بیداری مسلط شوید
مردم را همانند یک کتاب بخوانید
کاریزمای عظیمی از خود بروز دهید
دکمه های کنترل مردم دیگر را با اراده خود بفشارید
دکمه های حیاتی خود را کنترل کنید
ذهن مردم دیگر را تغییر دهید
به ارتباطات زیرآستانه ای مسلط شوید
انرژی شخصی خود را آزاد کنید

شما همچنین تکنیکهایی نظیر تکنیکهای زیر را خواهید آموخت:
تمایز ساب مودالیته های پیشرفته
تلقینات خلسه سریع
الگوهای هیپنوتیزم بیدار
دستورات جاسازی شده
استفاده از استعاره ها برای علامتگذاری خلسه عمیق
حلقه های تو در تو برای خلسه بیدار
استخراج سریع استراتژی برای مدل کردن و تغییر
الگوهای استقرار زبانی
استخراج معیارها و باورها برای فروش
تغییر عقاید به صورت ناخودآگاه
الگوهای تغییر پنهان
الگوهای تحریف زمان
استراتژیهای عشق
استفاده از ذات برای خلق استعاره ها
پیشرانی به آینده برای موفقیت بلند مدت
یادگیری پرشتاب – نقشه برداری ذهنی

NLP Trainer:
این دوره شما را ورای چگونگی آموزش ان ال پی – یا هر چیز دیگر – به تاکتیکها و تکنیکهای کنترل گروه هدایت خواهد کرد. با یادگیری این دوره می آموزید که چگونه یک گروه را با اراده خود تحت تاثیر قرار دهید.
در این دوره شما می آموزید که:
یک ذهن گروهی مرتب کنید
صحنه خود را برای موفقیت نشانه گذاری کنید
ترس خود را برای قدرت به کار گیرید
اسرار شوخ طبعی
چگونه مثبتها را برای خود و منفی ها را برای دیگران مرجع کنید
بر هیپنوتیزم بیدار گروهی مسلط شوید
دستورات جاسازی شده که هیچ کس متوجهشان نمی شود
استعاره ها برای هیپنوتیزم گروهی
گروه خود را با شرطی سازی تعلیم دهید
اسرار بازاریابی
هر ذهنیت منفی گذشته تان که مربوط به سخنرانی است حذف کنید
قدرت شخصی خود را آزاد سازید
اهداف گروه را استنباط کنید
باورهای گروه را استفاده کنید
از شوخ طبعی برای قدرت یافتن استفاده کنید
رفتارهای پیشرفته جدید برای سخنرانی
الگوهای کلامی برای گروه
کنترل زمان برای آموزش موثر
اسرار تکنیکهای کنترل ذهن
چگونه فکر گروهی کار می کند
سفسطه باور گروهی
در همان ابتدا دانشجویان مشکل دار را هدف بگیرید
مشکلات را به داراییها تبدیل کنید
فراموشی موثر
نبوغ را به خود رجوع دهید
به ترسهای گروه علامت گذاری نمایید
قوانین گروه – چگونه آنها را برقرار نمایید
سبک موفقیت فردی خود را توسعه دهید